Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Ξαναβλέποντας τον Πλάτωνα

Βιντεοπαρουσίαση για την Ιερή Επιστήμη (Wholy Science) από τον Johan Oldencamp, στην αγγλική γλώσσα. (Περισσότερα στο www.pateo.nl με διαθέσιμα και σχετικά ηλεκτρ. βιβλία.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: