Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

Το μάντραμ του Νέου Ομίλου των Παγκόσμιων Εξυπηρετητών

Είθε η Δύναμη της μιας Ζωής να διαχυθεί μέσω του ομίλου όλων των αληθινών εξυπηρετητών.
Είθε η Αγάπη της μιας Ψυχής να χαρακτηρίζει τη ζωή όλων όσων επιζητούν να εξυπηρετήσουν τα Μεγάλα Όντα.
Είθε να εκπληρώσω το μέρος μου στο ενιαίο Έργο μέσω αυταπάρνησης, αβλάβειας και ορθού λόγου.


Μεταξύ όλων των υπηρετών του Σχεδίου, υπάρχει μια ισχυρή υποκειμενική σχέση. Αυτός ο συνεκτικός, ολοκληρωμένος όμιλος μεταδίδει πνευματική ενέργεια σε όλες τις περιοχές της ανθρώπινης σκέψης και δραστηριότητας για να ενδυναμώσει την παγκόσμια ενότητα και τις ορθές ανθρώπινες σχέσεις. Οι άνδρες και οι γυναίκες καλής θέλησης συνδέονται με τη σκέψη τους κάθε μέρα στις πέντε το απόγευμα, με αυτόν τον παγκόσμιο όμιλο εξυπηρετητών, χρησιμοποιώντας το παραπάνω μάντραμ ή επωδό, με αφοσίωση και σιωπηλή εστιασμένη προσοχή.

Αυτό μπορεί να γίνει σε μερικά μόνο δευτερόλεπτα, όπου κι αν βρίσκεται κανείς.

Η επωδός εισέρχεται μέσα στα πνευματικά ουσιώδη της προόδου στην Ατραπό από τους αποδεδεγμένους μαθητές περισσότερο από σχεδόν οποιοδήποτε μάντραμ διαθέτουμε. Ο στοχασμός και η καθημερινή της χρήση προκαλεί μια πλημμύρα θείας ενέργειας. Καθώς χρησιμοποιείται από κάθε πρόσωπο είναι μια δέσμευση της προσωπικότητας προς την ψυχή. Καθώς χρησιμοποιείται από έναν όμιλο προκαλεί ομαδική ευθυγράμμιση και αφοσίωση στην παγκόσμια υπηρεσία. Είναι μια απευθείας έκκληση στο Θεό και όταν χρησιμοποιείται ειλικρινά με σταθερή πρόθεση αναπόφευκτα προκαλεί ανταπόκριση. Τα τρία ουσιώδη απαιτούμενα για τον παγκόσμιο εξυπηρετητή: αυταπάρνηση, αβλάβεια και ορθή ομιλία, καλύπτουν ολόκληρη την έκφραση της ζωής τού δεσμευμένου μαθητή, που έλαβε τη δέσμευση στην ψυχή του και την επιδεικνύει ως μαθητής στο άσραμ του Διδασκάλου του.

(www.lucistrust.org, service activities)