Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Εορτασμός του Βεσάκ (Wesak) 2015 στην Αθήνα


"Το Φεστιβάλ του Βεσάκ ή Βαϊσάκα είναι το φεστιβάλ του Βούδδα, του μεγάλου πνευματικού Μεσολαβητή ανάμεσα στο κέντρο όπου η θέληση του Θεού είναι γνωστή και την πνευματική Ιεραρχία. Ο Βούδδας είναι η έκφραση της θείας βούλησης, η ενσωμάτωση του Φωτός κι εκείνος που επισημαίνει το θείο σκοπό. Στη γιορτή αυτή θα εφελκύεται σοφία και κατανόηση και θα επιδιώκεται η εισροή φωτός στις διάνοιες όλων των ανθρώπων. Το Φεστιβάλ αυτό διεξάγεται τη μέρα της Πανσελήνου του Ταύρου. Είναι η μεγάλη γιορτή της Ανατολής που αρχίζει ήδη ν’ αναγνωρίζεται κι απ’ τη Δύση· χιλιάδες Χριστιανών σήμερα τηρούν το φεστιβάλ του Βούδδα."

Αλίκη Μπέιλη (1947, ελλ. εκδ. 1982) Τα Προβλήματα της Ανθρωπότητας, σσ. 163-64, Lucis Trust - Κέδρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: